tang trống trong Tiếng Anh là gì?

tang trống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tang trống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tang trống

    drum-barrel