tang thương trong Tiếng Anh là gì?

tang thương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tang thương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tang thương

  * ttừ

  shably, miserable; vicissitude, change, succession, ups and downs; wretched/shabby clothes

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tang thương

  * adj

  shably, miserable

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tang thương

  shabby, miserable, wretched