tang lễ trong Tiếng Anh là gì?

tang lễ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tang lễ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tang lễ

  funeral

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tang lễ

  * noun

  funeral, burial rites

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tang lễ

  funeral, burial rites