tang bạch bí trong Tiếng Anh là gì?

tang bạch bí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tang bạch bí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tang bạch bí

    mulberry bark medicine