tang chứng trong Tiếng Anh là gì?

tang chứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tang chứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tang chứng

  the body of evidence

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tang chứng

  * noun

  evidence, proof

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tang chứng

  evidence, proof