tang phục trong Tiếng Anh là gì?

tang phục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tang phục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tang phục

  * dtừ

  mourning clothes

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tang phục

  * noun

  mourning

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tang phục

  mourning clothes