nhịp nhàng uyển chuyển trong Tiếng Anh là gì?

nhịp nhàng uyển chuyển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhịp nhàng uyển chuyển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhịp nhàng uyển chuyển

    * dtừ

    smoothness

    * ttừ

    smooth