nhịp độ trong Tiếng Anh là gì?

nhịp độ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhịp độ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhịp độ

  rate; speed; time; tempo

  nhịp độ xây dựng nhà cửa the rate of building housing

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhịp độ

  Rate, speed

  Nhịp độ xây dựng nhà cửa: The rate of building housing

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhịp độ

  tempo, rate, speed