nửa tự động trong Tiếng Anh là gì?

nửa tự động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nửa tự động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nửa tự động

    * ttừ

    semi-automatic