nụ trong Tiếng Anh là gì?

nụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nụ

  * dtừ

  (bot) bud

  nụ hoa flower-bud

  maid servant (con nụ)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nụ

  * noun

  (Bot) bud

  nụ hoa: flower-bud

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nụ

  bud, stud; [CL for smiles, kisses]