nụ cười khinh bỉ trong Tiếng Anh là gì?

nụ cười khinh bỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nụ cười khinh bỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nụ cười khinh bỉ

    scornful smile