nụ cười điệu trong Tiếng Anh là gì?

nụ cười điệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nụ cười điệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nụ cười điệu

    * dtừ

    smirk, simper