nụ hoa hồng trong Tiếng Anh là gì?

nụ hoa hồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nụ hoa hồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nụ hoa hồng

    * dtừ

    rosebud