nụ cười màu mè trong Tiếng Anh là gì?

nụ cười màu mè trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nụ cười màu mè sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nụ cười màu mè

    * dtừ

    simper