nụ hồng trong Tiếng Anh là gì?

nụ hồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nụ hồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nụ hồng

    rosebud