lỗi phần mềm trong Tiếng Anh là gì?

lỗi phần mềm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lỗi phần mềm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lỗi phần mềm

    (tin học) software error