lỗi hành văn trong Tiếng Anh là gì?

lỗi hành văn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lỗi hành văn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lỗi hành văn

    mistake in writing