lâu hai mươi năm trong Tiếng Anh là gì?

lâu hai mươi năm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lâu hai mươi năm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lâu hai mươi năm

    * ttừ

    vicennial