doanh nhân trong Tiếng Anh là gì?

doanh nhân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ doanh nhân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • doanh nhân

    xem nhà doanh nghiệp

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • doanh nhân

    business person