đồ thay thế trong Tiếng Anh là gì?

đồ thay thế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ thay thế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồ thay thế

    * dtừ

    spare parts