đồ cổ trong Tiếng Anh là gì?

đồ cổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ cổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đồ cổ

  antique

  (nói chung) antiquities

  người sưu tầm đồ cổ antiquarian

  người buôn bán đồ cổ antique dealer

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đồ cổ

  Antique, antiquities

  Cửa hàng bán đồ cổ: An antique shop

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đồ cổ

  antique