đồ thủ công trong Tiếng Anh là gì?

đồ thủ công trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ thủ công sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồ thủ công

    * dtừ

    handicrafts