đồ lưu niệm trong Tiếng Anh là gì?

đồ lưu niệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ lưu niệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồ lưu niệm

    souvenir