đồ gia dụng trong Tiếng Anh là gì?

đồ gia dụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ gia dụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồ gia dụng

    household article

    (nói chung) household commodities; household goods