đồ đồng nát trong Tiếng Anh là gì?

đồ đồng nát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ đồng nát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồ đồng nát

    * dtừ

    scrap metal