đồ ăn quý trong Tiếng Anh là gì?

đồ ăn quý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồ ăn quý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồ ăn quý

    * dtừ

    delicacy