đỏ trong Tiếng Anh là gì?

đỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đỏ

  red

  đỏ như máu blood-red

  đối với tôi, màu đỏ là màu xui xẻo red is an unlucky colour for me

  xem cộng sản

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đỏ

  * adj

  Red

  đỏ như máu: blood-red lucky

  vận đỏ: Good luck

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đỏ

  red