đền đáp lại trong Tiếng Anh là gì?

đền đáp lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đền đáp lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đền đáp lại

    * ngđtừ

    reciprocate