đầy virut trong Tiếng Anh là gì?

đầy virut trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầy virut sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầy virut

    * ttừ

    virose