đầy hạt trong Tiếng Anh là gì?

đầy hạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầy hạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầy hạt

    * dtừ

    seedy