đầy hoa cúc trong Tiếng Anh là gì?

đầy hoa cúc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầy hoa cúc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầy hoa cúc

    * ttừ

    daisied