đầy hằn thù trong Tiếng Anh là gì?

đầy hằn thù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầy hằn thù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầy hằn thù

    * ttừ

    spiteful