đèn vách trong Tiếng Anh là gì?

đèn vách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đèn vách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đèn vách

  * dtừ

  wall sconce

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đèn vách

  * noun

  wall sconce

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đèn vách

  wall sconce