đèn mắt mèo trong Tiếng Anh là gì?

đèn mắt mèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đèn mắt mèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đèn mắt mèo

    * dtừ

    visual signal indicator; blackout light