đèn lấp ló trong Tiếng Anh là gì?

đèn lấp ló trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đèn lấp ló sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đèn lấp ló

    * dtừ

    occulting light