đèn hạ cánh trong Tiếng Anh là gì?

đèn hạ cánh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đèn hạ cánh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đèn hạ cánh

    * dtừ

    landing beam