đèn dầu ta trong Tiếng Anh là gì?

đèn dầu ta trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đèn dầu ta sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đèn dầu ta

    * dtừ

    caster oil lamp