wildcat strike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wildcat strike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wildcat strike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wildcat strike.

Từ điển Anh Việt

  • Wildcat strike

    (Econ) Bãi công không chính thức

    + Là cuộc bãi công do các nhóm thành viên công đoàn địa phương tổ chức, về mặt hình thức không có sự cho phép chính thức của ban lãnh đạo công đoàn và trái với những nguyên tắc đã định.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wildcat strike

    a strike undertaken by workers without approval from the officials of their union