type area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

type area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm type area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của type area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • type area

  * kỹ thuật

  vùng sắp chữ

  vùng văn bản

  toán & tin:

  vùng đánh văn bản