traverse city nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traverse city nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traverse city giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traverse city.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • traverse city

    a town in northern Michigan on an arm of Lake Michigan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).