transverse axis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transverse axis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transverse axis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transverse axis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transverse axis

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  trục thực

  trục xuyên (của hipecbon)

  trục xuyên (của hiperbol)