tenant right nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tenant right nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tenant right giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tenant right.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tenant right

  * kinh tế

  quyền lợi người thuê

  quyền lợi tá điền

  quyền tá canh

  quyền thuê đất