tenantless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tenantless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tenantless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tenantless.

Từ điển Anh Việt

  • tenantless

    /'tenəntlis/

    * tính từ

    không có người thuê

    không có người ở