temperature zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temperature zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temperature zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temperature zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temperature zone

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    vùng nhiệt độ