temperature head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temperature head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temperature head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temperature head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • temperature head

  * kỹ thuật

  hiệu nhiệt độ

  xây dựng:

  áp lực nhiệt độ

  điện lạnh:

  độ chênh lệch nhiệt độ