temperature range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temperature range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temperature range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temperature range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • temperature range

  * kinh tế

  dải nhiệt độ

  phạm vi nhiệt độ

  * kỹ thuật

  khoảng nhiệt độ

  điện lạnh:

  cấp nhiệt độ

  gam nhiệt độ

  phạm vi nhiệt độ

  hóa học & vật liệu:

  giới hạn nhiệt độ