take-up spool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take-up spool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take-up spool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take-up spool.

Từ điển Anh Việt

 • take-up spool

  * danh từ

  ống để cuộn phim (cuộn băng ghi âm sau khi dùng ở máy chiếu phim, máy ghi âm )

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • take-up spool

  * kỹ thuật

  lõi cuốn lại

  lõi cuộn phim

  lõi guồng cuốn

  vật lý:

  hộp cuộn phim