suggestive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suggestive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suggestive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suggestive.

Từ điển Anh Việt

 • suggestive

  /sə'dʤestiv/

  * tính từ

  gợi ý, có tính chất gợi ý, có tính chất gợi nhớ

  the sentence is suggestive of an old saying: câu đó làm ta nhớ đến một câu châm ngôn cổ

  kêu gợi, gợi những ý nghĩ tà dâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • suggestive

  tending to suggest something improper or indecent

  a suggestive nod

  suggestive poses

  Similar:

  implicative: tending to suggest or imply

  artifacts suggestive of an ancient society

  an implicative statement

  indicative: (usually followed by `of') pointing out or revealing clearly

  actions indicative of fear

  Synonyms: indicatory, revelatory, significative