indicatory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indicatory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indicatory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indicatory.

Từ điển Anh Việt

  • indicatory

    /in'dikətəri/

    * tính từ

    chỉ, để chỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet