stroboscopic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroboscopic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroboscopic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroboscopic.

Từ điển Anh Việt

 • stroboscopic

  * tính từ

  chớp; sáng loé (đèn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stroboscopic

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  hoạt nghiệm